νομοθεσία

Νομοθεσία

 

 1. Καθορισμός ελέγχων που διενεργούν τα ΙΚΤΕΟ (pdf)

 2. Όροι και Προϋποθέσεις ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (pdf)

 3. Παράβολα για ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΤΕΟ (pdf)

 
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου